Dla firmy

Fotowoltaika dla firmy

Systemy fotowoltaiczne dla firmy to długa lista korzyści dla Twojego biznesu

Systemy fotowoltaiczne dla firmy produkują energię elektryczną na potrzeby własne, uniezależniając się tym samym od cen prądu.
Mniejsze rachunki za prąd to zysk, który możesz przeznaczyć na rozwój swojej firmy.
Produkujesz „zieloną energię”, przez co zmniejszasz negatywny wpływ na środowisko.
Wykorzystujesz niezagospodarowane powierzchnie (dachy, wiaty) – to one pomagają Ci dodatkowo zarabiać.
Korzystanie z nowoczesnych technologii czyni Twoją firmę jeszcze bardziej prestiżową
Energia produkowana jest od samego rana do późnego popołudnia, a więc wtedy, kiedy firmy pracują i zużywają najwięcej energii elektrycznej.

RPO Warmia i Mazury

Celem głównym RPO jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych potencjałów regionu dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju województwa. Środki te mogą zostać wykorzystane, m.in. do ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa energetycznego – poprzez tworzenie infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Maksymalne dofinansowanie bezwrotne do 85% kosztów kwalifikowanych
Wnioski może składać każdy, za wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalność gosp.
Program przewidziany na lata 2014-2020

Korzyści z instalacji PV

Niższe koszty energii

Instalacja fotowoltaiczna właściwie dopasowana do potrzeb Twojej Firmy w skali roku obniży rachunki za prąd nawet o 70%. Poprawnie wykonana instalacja fotowoltaiczna zapewni Twojej Firmie darmowy prąd przez wiele lat.

Dbanie o środowisko

Zielona energia zmniejsza zapotrzebowanie na energię wytwarzaną w procesie spalania paliw kopalnych. Dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej o mocy np. 40kW Twoja Firma doprowadzi do zmniejszenia emisji CO2 o 38 ton rocznie!

Ochrona przed wzrostem cen

Instalacja fotowoltaiczna zabezpiecza Twoją Firmę przed spodziewanymi w najbliższych latach podwyżkami cen energii. Optymalizując profil zużycia energii tak, aby korzystać bezpośrednio z prądu wyprodukowanego z instalacji PV.

Partnerzy